Opleidingen Bakery Institute branche-erkend door SVH

Terug naar overzicht
Opleidingen Bakery Institute branche-erkend door SVH

Met ingang van augustus zijn de opleidingen van Bakery Institute opgenomen in het SVH Register Erkende Horecaopleidingen. Voor de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) zijn het de eerste opleidingen van buiten de horeca die branche-erkend worden. Koks wisten de weg naar Zaandam al te vinden, maar zullen er nu nog sneller aankloppen als zij op zoek zijn naar verdieping of verbreding van hun kennis op het gebied van patisserie en boulangerie.

De Erkenningsregeling Horecaopleidingen van SVH heeft tot doel om middels een keurmerk helderheid te geven over de kwaliteit van opleidingen. Opleidingen worden getoetst op criteria die de kwaliteit van het opleidingsinstituut, het opleidingsprogramma, de kwaliteitszorg en de klachtenbehandeling moeten waarborgen. De 9-weekse opleidingen van Bakery Institute hebben met een beoordeling van 100% de best mogelijke score behaald. “Wij zijn onder de indruk van de hoge kwaliteitsnorm die in alle stukken doorklinkt”, aldus SVH over het opleidingspakket van Bakery Institute. “Voor de horeca)branche betekent dit een aanwinst waar werkgevers met een gerust hart hun koks heen kunnen sturen om te werken aan vakbekwaamheid.”

Bevestiging van kwaliteit

Dat Bakery Institute de kwaliteit van haar opleidingen serieus neemt, is ook af te leiden uit het feit dat twee van de zeven medewerkers een onderwijskundige achtergrond hebben. “We zijn altijd bezig de kwaliteit van onze cursussen en opleidingen nóg beter te maken”, aldus directeur Tamara Hoogerwaard. “We besteden veel aandacht aan een goede informatievoorziening voor studenten, voeren evaluatiegesprekken en houden bij waar studenten na de opleiding terecht komen zodat we zien hoe ze aansluiting vinden in de praktijk. Als particulier instituut kunnen we snel op de ontwikkelingen inspelen: de inzichten die we vandaag opdoen, passen onze docenten morgen toe in de les. Deze erkenning van SVH geeft ons niet alleen de bevestiging dat het diploma van onze inmiddels ruim 200 afgestudeerde studenten waarde heeft. Het is ook een uitstekende gelegenheid om stil te staan bij wat we hebben bereikt in de negen jaar dat we bestaan.”

Begeleiding op maat

De erkenning past in de lijn waarbij de vakgebieden van bakkerij en horeca steeds meer naar elkaar toegroeien. Bakery Institute draagt op talloze wijzen bij aan deze ontwikkeling. Eerder door de Bakkerij van de (v)Oorsprong op de Horecava en recent door de masterclass Uitverkoren voor chefs. De gevolgen van de corona crisis zorgen ervoor dat horeca-personeel zich beweegt naar de bakkerij en zich op dat terrein wil scholen. Suzanne van Rhijn, onderwijskundige bij Bakery Institute benadrukt: “Recent hielpen we een chef bij het opstarten van zijn eigen bakkerij. Bij ons staat de ontwikkeling van het individu voorop. De diversiteit aan studenten in onze opleidingen is groot. We werken in kleine groepen zodat we begeleiding op maat kunnen bieden en aansluiten bij het niveau en de leerbehoefte van de student. Zo proberen we iedereen zo goed mogelijk op weg te helpen richting het vak van patissier of boulanger.”

Nieuws
Geplaatst op 05/08/2020