Bakkers in Bedrijf: “Moderne studenten vragen om fris lesmateriaal”

Terug naar overzicht
Bakkers in Bedrijf: “Moderne studenten vragen om fris lesmateriaal”

De student van vandaag is anders dan vroeger. Dat vraagt om gemoderniseerd lesmateriaal. Om beknopte paragrafen theorie, afgewisseld met bijvoorbeeld filmpjes of interviews in de vorm van een WhatsAppgesprek. Bakery Institute werkt samen met horeca-expert en uitgeverij SVH aan een compleet nieuw lespakket voor het mbo.

“Voor studenten anno 2022 moet alles snel en vloeiend verlopen en vooral niet stroperig zijn”, aldus Tommas van Rossum, docent Brood & Banket aan het Summa College in Eindhoven. “Zij willen geen grote brokken theorie meer krijgen aangeboden, maar op een andere manier leskrijgen. Liefst zo, dat theorie en praktijk met elkaar zijn verweven. Studenten veranderen, dus de lesstof zou ook moeten veranderen. Helaas hebben wij daarin de afgelopen jaren weinig verandering gezien.”

Theorieboek voor niveau 4

Net wanneer het Summa College al in gesprek is met een externe partij om nieuw, modern lesmateriaal voor hun bakkerijopleidingen te ontwikkelen, krijgt Bakery Institute lucht van de bestaande onvrede. “Wij waren in eerder stadium nauw betrokken bij de opleiding tot boulanger op niveau 4 en kregen toen al vanuit verschillende scholen het signaal dat de beschikbare theorie op dat niveau erg mager was”, vertelt directeur Tamara Hoogerwaard. “Wij hebben voor onze particuliere bakkerijopleidingen een eigen theorieboek geschreven en regelmatig werd gevraagd of men deze lesstof voor het mbo-onderwijs mocht gebruiken. Daarom zijn we in 2021 een samenwerking met SVH gestart en hebben we lesboeken voor niveau 4 Boulanger en Patissier ontwikkeld. We merkten dat de boeken goed werden ontvangen maar dat de behoefte aan goed en toekomstbestendig lesmateriaal groter was. Toen de vraag kwam om ook voor niveau 2 en 3 materiaal te ontwikkelen, hoefden we daarover dus niet lang na te denken.”

Bakkerstalent

Suzanne van Rhijn, als onderwijskundige werkzaam bij Bakery Institute, is net als Tamara nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe lesmateriaal. En zij hebben één oproep: “Wij willen dit nieuwe lesmateriaal samen met de branche ontwikkelen. In het verleden hebben we gemerkt dat veel partijen naar elkaar bleven wijzen als het ging om het opleiden en afleveren van goede leerlingen. Maar niemand nam écht de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een goede, gedegen en actuele opleiding voor onze aankomende bakkers. Met Bakkerstalent bieden wij een aansprekende en interactieve online leeromgeving aan, waar baktalenten op niveau 2, 3 en 4 alle benodigde kennis en vaardigheden kunnen vergaren. Bakery Institute doet dit overigens niet om zichzelf te verrijken. Wij willen bovenal het kennisniveau in de branche vergroten. Mbo-leerlingen zijn de bakkers van de toekomst! Wij willen met fris en aansprekend lesmateriaal de landelijke lat bepalen in deze opleidingen, zodat mbo-scholen door het hele land dit als een gedegen basis kunnen gebruiken.”

Bewezen bronnen

Bakery Institute is samen met SVH afzender van het nieuwe, digitale lesmateriaal binnen Bakkerstalent. “SVH heeft voor horeca het grootste e-learning platform ontwikkeld, dat breed wordt gebruikt in het mbo. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud”, aldus Tamara en Suzanne. “De teksten schrijven wij op basis van tien jaar ervaring binnen Bakery Institute, interviews met vakexperts en bronnenonderzoek. SVH is onderwijskundig verantwoordelijk en beheert het platform.”

Beginnen bij de basis

Natuurlijk wordt bij de ontwikkeling van het lesmateriaal rekening gehouden met het bestaande kwalificatiedossier voor het mbo en de eindtermen die in de laatste, centrale examens moeten worden behaald. “Wij beginnen voor ieder niveau bij de basis”, aldus Suzanne. “Waar krijgt een bakker dagelijks mee te maken? Welke kennis heeft hij nodig bij wat hij aan het doen is? De praktijk blijft het uitgangspunt, dus we benoemen ook hoe je werkt met een bollen- en puntenkast, met broodverbetermiddelen en met mixen. Per niveau blijft de inhoudelijke kennisoverdracht over producten en processen in essentie hetzelfde, maar die neemt toe in diepgang en complexiteit. Zo krijgen leerlingen niet alleen alle benodigde kennis op hun eigen niveau aangereikt maar ontstaat ook een logische opbouw tussen de verschillende mbo-niveaus.”

Fris lespakket

Docent Tommas van Rossum is heel enthousiast over wat hij tot nu toe heeft gezien. “Binnen het Summa College wordt het initiatief van Bakery Institute en SVH van harte omarmd”, vertelt hij. “Momenteel zijn we volop aan het tegenlezen en leveren aan wat nog ontbreekt. Voor komend schooljaar heeft het Summa Collega vijf docenten vrijgemaakt om op basis van Bakkerstalent een heel nieuw curriculum in te richten. Het wordt een fris, modern lespakket vol filmpjes, korte stukjes tekst, mooie foto’s en interviews. Alle theorie is in kleine brokjes gehakt, waardoor het veel beter bij de leerlingen aankomt. Zij zien bijvoorbeeld een interview met een molenaar, die uitlegt hoe je van graan meel maakt. Direct daarna volgt daar een vraag over. Zo kunnen leerlingen van nu, die met eigen ogen willen zien hoe iets wordt gemaakt, zich de stof veel beter eigen maken.”

Ideale leermiddelenmix

Bakkerstalent zal met ingang van het nieuwe schooljaar te gebruiken zijn in bakkerijopleidingen. “Komend jaar gaan we vooral ontdekken wat de ideale leermiddelenmix is”, vertelt Tamara. “Voor niveau 4 hebben we een boek gemaakt; voor niveau 2 en 3 ontwikkelen we nu alles in een online leeromgeving. Het meest ideale aanbod zal waarschijnlijk een combinatie van beide zijn. Dit staat of valt ook bij de manier waarop het materiaal wordt ingezet, hoe het wordt ingebed in het curriculum en op welke wijze aansluiting wordt gevonden bij praktijklessen en idealiter ook de beroepspraktijkvorming. Op dit moment richten wij ons eerst op de inhoud. Zodra de studenten ermee aan de slag gaan, gaan we op basis van hun ervaringen de ideale vorm bepalen.” Suzanne vult aan: “Online kun je heel flexibel werken. Dat betekent dat we snel van start kunnen en gaandeweg aanpassingen en verbeteringen kunnen doorvoeren. Bovendien zien we dat steeds meer bedrijven door personeelstekort kiezen voor medewerkers uit andere branches, die ze vervolgens zelf opleiden. Een online leeromgeving biedt veel mogelijkheden voor vlotte kennisoverdracht.”

Nieuw geluid

Al met al sluipt met Bakkerstalent een heel nieuw geluid en een nieuwe aanpak van onderwijzen de sector binnen. “Dat levert hier en daar weerstand op”, weet Tamara. “Het bedrijfsleven blijkt soms huiverig voor vernieuwing. Grote leveranciers als Puratos, Zeelandia, Sonneveld, Debic en Polak lezen al mee en geven hun input, net als de NBOV, Het Boulangerie Team, Vereniging De Meesters en de leden van Bakery Nexus. Soms wil men eerst weten wat het hen zelf oplevert of zij voelen koudwatervrees voor verandering. Dit is echter hét moment om invloed uit te oefenen op het onderwijs van de toekomst en dus op je toekomstige werknemers! We zijn dan ook blij met zoveel enthousiaste reacties en de wil om kennis te delen.” Tommas moedigt ook het onderwijs aan om op deze trein te stappen. “Wat als het aan de huidige manier van lesgeven ligt dat de studenten van nu de juiste kennis niet meer paraat hebben? Er komt vernieuwing aan! We zijn op weg naar perfect lesmateriaal en naar unieke leermethodes die alles in zich hebben. Blijf dus niet hangen in oude patronen, maar maak je klaar voor de toekomst. Bakkerstalent sluit aan bij de studenten van nu.”

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep opgericht bij de ontwikkeling van Bakkerstalent, waarin naast Bakery Institute en Summa College nog enkele andere scholen zitting hebben. Suzanne van Rhijn: “Bakery Institute wil vooral kennis delen. Maar als schrijvers van het lesmateriaal moeten wij goed weten hoeveel diepgang er per onderwerp nodig is voor elk niveau dat we willen aanbieden. Daarvoor hebben wij de scholen en vakexperts nodig. Zo werken we samen aan een optimaal eindresultaat.” Bakery Institute geeft ook regelmatig updates over Bakkerstalent in de Onderwijswerkgroep Bakkerij (OWGB).

Verschenen in: Bakkers in Bedrijf

Tekst: Linda van ‘t Land

Artikelen Media
Geplaatst op 21/06/2022